Başvuru Koşulları

Etkinlik kapsamında yer alacak hedef kitle evrenini en iyi biçimde karşılayacak örneklemin oluşturulabilmesi amacıyla, kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır.

  • Etkinlik kapsamında 40 katılımcıya yer verilecektir. Başvuru yapanlar arasından 40 asil 20 yedek katılımcı seçilecektir.
  • Etkinliğin yaygın etkisinin arttırılabilmesi amacıyla üniversitelere göre eşit dağılım gözetilecektir.
  • Etkinlikte yer alacak katılımcıların cinsiyete göre sayıca eşit dağılımına özen gösterilecektir. 
  • Başvuru sırasında adayların başarı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla not döküm belgelerinde yer alan güncel genel ağırlıklı not değerleri istenecektir. (Söz konusu not ortalamaları üniversite bazında sayıca dağılımın eşitlenmesinde öncelikli olarak kullanılacaktır.)
  • TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje/etkinlikte yer almamış adaylara öncelik verilecektir.

Başvuru sırasında aranan temel şartlar: 

  • Başvuruda bulunan aday katılımcıların Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 3. ve 4. sınıfta öğrenim görüyor olmaları gerekir.
  • Öğretmen adaylarının temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaları gerekir.
  • Dijital teknolojileri öğrenmeye istekli ve meraklı olmaları gerekmektedir.
  • Evlerinde kullanabilecekleri bir bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir. (Etkinlik bütünüyle uzaktan ve çevrimiçi yürütüleceğinden ve süreçte katılımcılardan ürün/materyal geliştirmeleri bekleneceğinden telefon ve tablet etkinliğe katılım için yeterli olmayacaktır.)
  • Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilmeleri gerekmektedir.

Başvuruya kabul edilen adaylara süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilerin aktarılması ve süreçte onlardan beklenenlerin iletilmesi amacıyla ayrıntılandırılmış onam formu çevrimiçi olarak onaylatılacaktır. Böylece süreçte katılıma ilişkin yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM