Hakkında

Etkinliğin Amacı

Etkinlik kapsamında okul psikolojik danışmanı adaylarının siber kimlik, bağımlılık ve zorbalık konularında derinlemesine bilgi kazanmaları ve edindikleri bu bilgileri öğrencilerine, meslektaşlarına ve velilere aktarabilmeleri için uygun dijital teknolojiyi etkili, verimli ve çekici biçimde kullanabilme becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda proje sonunda daha fazla öğrenci, veli ve okula ulaşabilmek ve projenin yaygın etkisini arttırabilmek için çeşitli illerden ve farklı üniversitelerden seçilecek 40 okul psikolojik danışmanı adayı sürece dahil edilecektir. Uygulama sürecinde farklı disiplinlerden (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), PDR ve Hukuk) alanında uzman akademisyenler ile, siber kimlik, güvenli internet kullanımı, medya okuryazarlığı, siber bağımlılık ve zorbalık konularında eğitimlerle birlikte bu içerik alanlarına odaklanarak afiş, animasyon, dijital hikâye ve video materyal geliştirmeye yönelik uygulamalı etkinlikler ve atölye çalışmaları yürütülmesi planlanmaktadır. Yapılması planlanan etkinliğin önceliği içerik aktarımı ile farkındalık geliştirmenin ötesine geçerek kuramsal bilgi ve uygulama bilgisinin gerçek yaşam durumları ile bütünleştirilerek uygulamaya aktarılabilmesidir. 


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM