Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Dr. Raziye SANCAR (Etkinlik Yürütücüsü), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru KUŞÇU, Biruni Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim TANRIKULU, Gaziantep Üniversitesi

Dr. Öğrt. Üyesi Funda BARUTÇU YILDIRIM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Dr. Deniz ATAL, Ankara Üniversitesi


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM